HISTORIE

In 1595 werd het initiatief genomen om in de Dungense parochie een gilde of broederschap ter ere van Sint Catharina op te richten. Hiervoor stelden zij een reglement op, dat vervolgens de instemming kreeg van de deken van het kapittel van de Sint Jan en van Lamberts, vice-pastoor van Den Dungen. Op 22 november 1595 werd door bisschop Masius het reglement goedgekeurd en was het gilde van Sint Catharina in Den Dungen officieel een feit.

En nu:

Jaarlijks, op de zaterdag voor de Dungense kermis, vindt het koningschieten met geweer plaats. In de maand mei of juni wordt het kampioenschieten met de kruisboog op de vogel gehouden. 
Omstreeks 25 november, de feestdag van Sint Catharina, de patrones van het gilde, wordt de jaarlijkse teerdag gehouden. 
Binnen de gemeente Sint-Michielsgestel wordt een gezamenlijke Gildedag gehouden voor de 4 gilden uit deze gemeente; de Gestelse Gildecrans. Gilde Sint Catharina maakt onderdeel uit van Kring Dommelgroep, bestaande uit 8 gilden uit de regio en van Kring Maasland, bestaande uit 44 gilden. Voor de eigen leden wordt een onderlinge competitie gehouden op kruisboog en geweer. 
Vanaf 1981 kunnen bij het gilde Sint Catharina ook vrouwen volwaardig lid van het gilde zijn. 
Sinds 2004 is het Gilde Sint Catharina in het trotse bezit van een eigen gildehuis met de bomen voor kruisboog en geweer en jeu de boulebanen. Ook externe verenigingen of families kunnen hier kennismaken met de traditionele gildeaktiviteiten.

Sint Catharina was geen militaristisch, maar een op de kerk gericht gilde wat een eigen altaar in de kerk onderhield waar periodiek een H. Mis werd gelezen. Uit de periode 1595 tot 1648 zijn vijf koningsschilden bewaard gebleven.

Daarnaast neemt het gilde jaarlijks deel aan de gildendagen, de competitie met geweer en de competitie met kruisboog binnen kring Kring Dommelgroep.

Het gilde Sint Catharina heeft het beheer van het kapelletje aan de Keerdijk op zich genomen en jaarlijks, in de meimaand, trekt het gilde ter bedevaart naar het kapelletje aan de Keer.