Kapel aan de keerdijk

De oprichting van het kapelletje 

Rond 1947 kwamen regelmatig een aantal Dungenaren bij elkaar om te buurten. Op een van die bijeenkomsten ontstond het idee om op de Eikendonk een gedenkteken op te richten ter herinnering aan de Kartuizers en de zusters Teriarissen, dit is uiteindelijk niet de plek geworden om het kappeltje te plaatsen, maar ook de Bosscheweg die kruist aan de Keerdijk. De initiatiefnemers Jos Cooijmans, Piet Goossens, Gerrit Jacobs, Josephus Kustermans en Cor van de Oetelaar, lieten het niet alleen bij buurten, maar gingen ook daadwerkelijk aan het werk met hun idee. 


De bouw van het kapelletje
Na voldoende geïnformeerd te zijn over de geschiedenis van de kloosters op de Eikendonk en in het bijzonder Dioniusius de Kartuizer en de (zogenaamde) dichteres van Barbaradaal, die ze het zusterke van Barbaradaal noemden, vonden de initiatiefnemers het historisch verantwoord om daar een gedenkteken in de vorm van een kapelletje op te richten. Maar de grote vraag was: hoe dat te realiseren?  

De initiatiefnemers zochten contact bij het Brabantse Studentengilde van Onze Lieve Vrouw. Op 30 januari 1949 kwam het bestuur vann het studentengilde en de initiatiefnemers voor de eerste maal bijeen. Na enig overleg werd besloten om niet op de Eikendonk het kapelletje te bouwen, maar op de Bosscheweg ten kruising met de Keerdijk. Al snel na de bijeenkomst werd er een uitvoerend comite opgericht onder leiding van Kapelaan Brekelmans. Het uitvoerend comite kwam al snel met een berekening met hoeveel de bouw van het kapelletje zou gaan kosten, De bouw van het kapel zelf zou destijds 500 gulden hebben gekost naast de 200 gulden die begroot waren voor de glas-in-lood ramen. Albert Troost, lid van het studentengilde, kreeg de opdracht de ramen te ontwikkelen.

Het kapelletje is er vooral gekomen door de geschenken, zo zorgde leiendekker Verzandvoort uit Berlicum voor de dakbedekking, Smid van Thiel schonk het benodigde ijzerwerk en smeedde het kruis op het dak, priester Frans Siemer hakte uit een oude eikenbalk een beeld van Maria met op haar rechterarm een kind. 

Zondag 7 augustus 1949 was het kapelletje klaar. Na het lof ging men in processie naar het kapelletje aan de Keer en werd door pastoor Van de Eerenbeemd ingezegend. Hierna werd het door de studenten aan het kerkbestuur en de Dungense bevolding overgedragen. Jarenlang hebben de zusters Schakenraad de zorg voor het kapelletje op zich genomen. Tot in de jaren zestig werd er jaarlijk in de meimaand een processie naar het kpelletje gehouden. Maar de belangstelling nam af en het raakte in verval. In 1968 zijn de glas-in-lood ramen uit angst voor vernieling uit het kapel gehaald. Tot overmaat van ram werd in 1971 het mariabeeld gestolen, hiervoor in de plaats is een nieuw mariarelief gemaakt door Sjaantje en Eduard Coppens.

Overname Gilde Den Dungen
Tijdens de jaarvergadering van 1983 besloot het gilde St. Catharina het kapelletje aan de Keer op te knappen. Het initiatief kwam van Huub van Alebeek. Sjaantje en Eduard Coppens maakte een beeldje van St Catharina, de patroonheilige van het gilde, de glas in lood-ramen werden gerepareerd, Om het kapel te beschermen tegen vernieling maakte gildebroeder Eeg van Helvoirt voor de ingang een ijzeren hek, dat door de Rabobank werd betaald.

Op Zaterdag 2 juni 1984 na de H.mis van 17:30, trok het gilde samen bouwers van toen, het studenten gilde en vele belangstellenden naar het kapelletje aan de Keer. Na een toespraak van burgemeester G Speetjes zegende pastor J Verhoeven het kapelletje opnieuw in en overhandigde de sleutel aan het gilde, hierna bracht het gilde een vendelgroet.

Sinds 2010 gaat het gilde na de Hoogmis van 09:30 op Hemelvaartsdag in optocht naar het kapelletje aan de Keerdijk om daar hulde te brengen aan Maria, dit wordt gedaan door middel van een vendelgroet.

 Het kapel werd tot 2021 al ongeveer 15 jaar onderhouden door echtpaar Bruijns uit Den Dungen, momenteel wordt het kapel onderhouden door Piet v/d AA, gildebroeder van het gilde Den Dungen.

Kapelletje aan de Keer
Kapelletje aan de Keer
Jaarlijkse vendelgroet op Hemelvaartsdag
Jaarlijkse vendelgroet op Hemelvaartsdag

Voor meer info over het kapel klik dan op onderstaande 

Sinds 2022 is het Dungense Kapel aan de Keerdijk opgenomen in de pelgrimswandeltocht van Noord-Brabant, meer weten over deze routes klik dan op onderstaande