Inschrijven Burgerkoningschieten

Aanmelden voor burgerkoningschieten

Deze eventuele aanmelding dient ingevuld te worden voor elk individueel persoon, 
dus 1 aanmelding per persoon

I.v.m. de AVG-wetgeving zijn wij als gilde verplicht uw toestemming te vragen voor eventuele verwerking van uw persoonsgegevens, lees op voorhand ons privacy beleid 

Wegens registratieplicht vanuit de KNTS (waar het gilde bij ingeschreven staat) en Wet op Wapen en Munitie, 
vragen wij ook naar uw DOCUMENTNUMMER (rijbewijs, paspoort of ID)

Graag vermelden bij toelichting dat u deelneemt aan het burgerkoningschieten!