Groep 8 Wegwijzer op bezoek

24-11-2021

Het leek er op dat het gilde woensdag 24 november in optocht door het dorp ging. Maar het was de klas van juffrouw Christel die, getooid met gildevlaggen en begeleid door hoofdman Jelle en tamboer Stan, in optocht op weg was naar het gildehuis. Daar aangekomen werd er wat over het gilde verteld. Een leergierige klas, want er werden volop vragen gesteld!

Commandant Piet en hoofdman Jelle namen de helft van de groep mee naar de luchtbuksbaan. Iedere schutter schreef daar de eigen naam op een schietkaart en de wedstrijd kon beginnen! De andere helft van de groep vermaakte zich met darten, sjoelen en dobbelen.
Het gilde van Den Dungen was een van de eerste gilden in Noord-Brabant, in 1983, waar vrouwen als volwaardig lid werden toegelaten. Bij de prijsuitreiking bleek dat de dames niet onderdoen voor de heren! Op een derde plaats scoorde Jill van Ballekom de bronzen medaille. De twee plaats, met ieder een zilveren medaille, werd gedeeld door Ries van Boxtel en Ties van Wanrooij. Op de eerste plaats eindigde Fleur Kamphuis, zij ontving de gouden medaille en de bijbehorende oorkonde "Schutterskoning groep 8 van De Wegwijzer".

1e plaats: Fleur Kamphuis (Midden)
2e plaats (gedeeld): Ries van Boxtel en Ties van Wanrooij (Links)
3e plaats: Jill van Ballekom (Rechts)