Johnny Schoonus, nieuwe koning Den Dungen

03-06-2023

Zaterdag 3 juni, kermiszaterdag, is voor het gilde Sint Catharina een speciale en spannende dag. Deze dag vindt het Koningschieten plaats. Niet alleen koning, maar ook voor prins en dagkoning zal er geschoten worden. Voor dagkoning schieten diegene die geen prins of koning kunnen of willen worden.

Het gilde start de dag met het inhalen van de regerend koning Ton Smits. De bewoners van Barberadael genieten mee van de vendelgroet die gegeven wordt. Terug op het gildeterrein wordt begonnen met het vrijen van de boomen het eerste schot is voor gildeheer van Beurden. Daarna zijn de kandidaatprinsen aan de beurt. Tegelijk wordt voor de dagkoning geschoten. Het is duidelijk dat de prinsen het schieten beter beheersen.

 Na het 93e schot velt Teun Bruisten de prinsvogel en is hij voor de tweede maal de prins van Gilde Sint Catharina. Dagkoning wordt Jan Munsters na het 145e schot. 104 Schoten zijn er nodig om de koningsvogel te vellen, Johnny Schoonus wordt met zijn 18 jaar waarschijnlijk de jongste koning ooit. Johnny is sinds anderhalf jaar al een verdienstelijk bestuurslid en zal de komende twee jaar als koning het gilde Sint Catharina vertegenwoordigen bij gildedagen en evenementen. Oud-koning Ton Smits ontvangt een zilveren herinneringskruis.

Oud-koning Ton Smits ontvangt een zilveren herinneringskruis. Teun krijgt opnieuw het prinsenzilver omgehangen en Koning Johnny Schoonus mag, na het omhangen van het koningszilver, zijn eed van trouw aan het gilde afleggen. De hoogheden ontvangen daarna van Jelle en Gijs een hele mooie vendelgroet. Daarna kan het hele gezelschap genieten van de barbecue en een gezellig samenzijn.

Het gilde feliciteert Johnny Schoonus, Teun Bruijsten en Jan Munsters met hun overwinningen.

Koning Johnny Schoonus, oud-koning Ton Smits en prins Teun Bruijsten
Koning Johnny Schoonus, oud-koning Ton Smits en prins Teun Bruijsten