Naamdagviering 2022

27-11-2022

Een geweldige naamdagviering bij gilde Sint Catharina in Den Dungen! Gezellig zoals vanouds! 

Vier maal de vendelgroet: door Stan de Goey voor onze hoofdman Jelle Geerts, door hoofdvendelier/hoofdman Jelle voor (eindelijk) ingehaalde (zeer verdienstelijke) gildebroeder Gijs Rijken, door Gijs en Jelle voor Frans van Ewijk i.v.m. zijn 60 jarig gildebroederschap en voor onze gildeheer Chris van Beurden, na de H. Mis. 

Dank aan Johnny Schoonus, hij schonk het gilde een door hem gemaakte diamond painting van het hoofdvaandel. 

Gefeliciteerd Piet van der Aa, op een gedeelde eerste plaats geweer in de onderlinge competitie en gefeliciteerd Henk Maas, met de 1e plaats onderlinge competitie kruisboog en totaalwinnaar.