Naamdagviering

23-11-2018

Tijdens de naamdagviering werden de leden Rick en Maike Schellekens ingehaald. Daarna vertrok het gilde per auto naar Vinkel om hoofdman Cor van Ewijk in te halen en hem de vendelgroet te brengen. Door echtgenote Marietje werd het gilde uitgenodigd voor allerlei lekkernijen. Na de heilige mis werd de vendelgroet gegeven aan kapelaan Zimmermann. De naamdag werd in het gildehuis verder gevierd.