Rita v/d Aa 40 jaar jubileum

03-06-2023

Rita werd november 1981 ingeschreven als een van de eerste vrouwelijke leden van dit gilde. Het gilde was heel erg blij met haar komst, want er waren tamboers nodig. En die functie vervulde ze met verve, geen enkel gilde uit het hele Brabantse land had zo'n knappe tamboer!

Rita heeft ruim 25 jaar in het bestuur gezeten van het gilde. Ze was vele jaren de gastvrouw tijdens deze vergaderingen, het gildebestuur was altijd welkom. Toen het gilde in het rijke bezit kwam van een eigen gildehuis, kon ook daar vergaderd worden. En als er activiteiten waren, was Rita altijd van de partij, waar mogelijk helpend. Rita was een verdienstelijk schutter, als het enigszins kon, was zij aanwezig bij het koningschieten of andere wedstrijden. Er is bij de gildeleden heel veel respect voor Rita. Ondanks dat het levenspad niet altijd over rozen ging, bleef Rita toch altijd positief, altijd goedgemutst. Een heel erg gewaardeerd gilde-lid. Voor de viering van het jubileum van Rita zijn sinds november 2021 diverse pogingen geweest om haar te huldigen. Voor haarzelf het meest lastige, want ze was in de afgelopen anderhalf jaar een zeer vaak geziene gast in het JBZ, terwijl het gilde haar graag eerder in het zonnetje hadden willen zetten. Maar eindelijk kon zaterdag 3 juni de huldiging plaatsvinden van Rita van der Aa-Schellekens, 40 jaar lid van het gilde Sint Catharina Den Dungen, ondertussen 41,5 jaar lid.

Daarnaast ontving Rita van Kring Maasland de erepenning met gouden vuurslag, bedoeld voor mensen die zich verdienstelijk maken voor het gildewezen. 

Het gilde feliciteert Rita met haar 40 jarig jubileum