Schoolbezoek Fonkel 2023

12-05-2023

Op de Fonkel werd gestart met een schoolbreed project genaamd 'Leren van personen van vroeger' en het gilde werd gevraagd of zij hierbij aan wilde sluiten. In het project richten groep 7 en 8 zich op het vormen van een mening over macht. De onderwerpen die hierin worden behandeld zijn: de Beeldenstorm, Karel de Vijfde, Willem van Oranje, regenten en vorsten, de grondwet en de Tweede Wereldoorlog.

Het gilde wilde hier graag op aansluiten en de gildebroeders riepen de hulp in van "Anne van Saksen". Anne van Saksen kwam even terug uit de middeleeuwen, uit de tijd dat het gilde uit Den Dungen werd opgericht. Anne was getrouwd met Willem van Oranje, zij was zijn tweede vrouw en zij was niet erg te spreken over Karel de Vijfde en ook niet over diens zoon Philipp II. Beiden waren te machtig en onderdrukten de onderdanen. Haar Willem had zijn eigen standpuntenen ze legde uit waarom hij "Willem de Zwijger" werd genoemd. Toen ze vertelde dat haar Willem in 1584 was vermoord, wisten de kinderen meteen te vertellen door wie. Het lied Wilhelmus, ons volkslied, werd door alle kinderen uit volle borst meegezongen.

Voor veel kinderen was het onbekend dat het gilde in de middeleeuwen bedoeld was om het dorp of stad te verdedigen. Tegen het leger van Karel de Vijfde hadden ze nooit opgekund, maar de gilden bleven wel bestaan, uiteindelijk met sociale doelen en de schietsport hoog in het vaandel. De kinderen begonnen ook enthousiast aan de schietwedstrijd met luchtbuks onder begeleiding van de gildebroeders Stan, Jelle en Johnny. Onderstaand de winnaars, waaronder ook dubbele medailles.