Veertig en vijftig jaar bij het gilde

18-01-2017

Het gilde van Den Dungen vierde onlangs de naamdag van Sint Catharina, maar ook het jubileum van twee van de gildebroeders. 50 jaar geleden werd gildebroeder Cor van Ewijk ingeschreven als lid van het gilde. Cor startte als tamboer. Daarnaast beoefende hij de functie van vendelier. In 1977 behaalde Cor op de gildedag van Kring Maasland de 1e prijs met het groepsvendelen en in de jaren daarna werden vele zilverprijzen voor het gilde binnengehaald. Niet alleen in het vendelen, maar ook met het schieten met geweer en kruisboog wist hij diverse titels binnen te halen. Cor was van 1982 tot en met 1998 bestuurslid en was ook lid van de volksdansgroep van het gilde. Hij was heel actief bij de organisatie van de grote gildedag van Kring Maasland en de viering van het 400-jarig bestaan van het gilde in 1995.

Cor is diverse malen actief geweest om financiële middelen voor het gilde binnen te halen. Zo was hij betrokken bij de organisatie van kaart- en bingoavonden en staat hij al jarenlang samen met zijn vrouw Marietje voor het gilde op de rommelmarkt in Vinkel. Bij de bouw van het gildehuis in 2004 was Cor vele maanden hiervoor pro deo aanwezig.

In 2014 en 2015 werd opnieuw medewerking verleend aan de verbouwing van een nieuwe gildeaccommodatie. Al jarenlang organiseert Van Ewijk de onderlinge competitie voor geweer en kruisboog voor het gilde. Als baancommandant staat hij garant voor een correcte registratie en prijsuitreiking. Jubilaris Cor van Ewijk schonk i.v.m. zijn jubileum een zilveren schild aan het gilde. Alles bij elkaar een zeer actieve en gewaardeerde gildebroeder. Het gilde Sint Catharina heeft hem tijdens de H. Mis op de naamdag onderscheiden met een zilveren schild.

Ook gildebroeder Martien van der Aa werd deze dag gehuldigd. Als knaapje van 16 jaar startte hij als tamboer en is hij ook even vendelier geweest. Het was toen een magere periode voor het gilde. Martien hielp mee aan de heropleving van het gilde. Hij was een van de acht leden die het gilde nog had. Een jaar later werden 21 nieuwe leden binnengehaald.

Overal waar hij kon, hielp hij mee; bij het bouwen van een handboogbaan, het organiseren van een grote rommelmarkt, kaart- en bingoavonden. In 1995 hielp hij bij de organisatie van de grote kringgildedag. Als er in het verleden nieuwe gildeleden bij kwamen, dan gaf Martien tromles.
Verschillende keren is Martien schutterskoning op kruisboog en op geweer geweest. Martien kreeg verkering en gelukkig voor het gilde was Rita zo verliefd op hem dat ook zij lid werd van het gilde. Beide kinderen van Martien en Rita zijn ruim 10 jaar lid van het gilde geweest. Het gilde Sint Catharina heeft haar zeer gewaardeerde jubilerende gildebroeder het speldje met onze eigen Catharina onderscheiden.