Jubilaris Ties Toelen

05-01-2020

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van gilde sint Catharina Den Dungen was er voor Ties Toelen een complete verrassing. Hij werd door een afvaardiging van het kringbestuur gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap en werd de zilveren medaille met vuurslag uitgereikt, met een prachtig bijbehorende oorkonde. Het gilde Sint Catharina speldde Ties het Catharinaspeldje op.