Vendelgroet Litserborg Den Dungen

17-05-2020

Wij brengen u een groet

De jeugdleden van gilde Sint Catharina Den Dungen brachten zondag 17 mei j.l. een vendelgroet aan de bewoners van Litserborg en Barberadael. Er was veel aandacht vanaf de balkons, ramen en voordeuren.

Het vendel wordt gezwaaid voor God, Koning en Vaderland. In deze vendelgroet hebben de figuren en bewegingen die zij met lichaam en vlag uitvoeren een speciale betekenis. In dit vendelgebed wordt de strijd tussen goed en kwaad gesymboliseerd, oftewel de strijd tussen Sint Joris en de draak. Met deze vendelhulde willen de jeugdleden van het gilde de bewoners begroeten en sterkte wensen in de strijd tegen corona.

Vendelgebed:

1. Ronddraaien boven het hoofd
Vendeldraaier, stoere knaap, hou je kloek en sterk in de strijd die gaat komen. Strijd voor het recht der vrijheid maar houdt de vlag onbesmet.

2. Draaien om de lendenen
Geef je forse mannenkracht, die door de hevigheid van de lendenen wordt uitgedrukt. Laat de vlag om je lendenen draaien, ten teken, dat de zegsman zijn lendenen omgordt om te strijden voor recht en vrede.

3. Om de knie
Laat de vijand maar strijden, ik tart hem, mijn jonge lichaam is gehard, mijn kracht is groot, ik zal hem dit tonen want ook zonder mijn handen weet ik mijn vlag te verdedigen.

4. Om de enkels
Laat de vlag steeds draaien, maar houdt ze in alle omstandigheden schoon en rein, al draait ze laag boven de grond, want het vaandel is ook een symbool van onkreukbaarheid en zuiverheid.

5. Om één been
Laat de vijand proberen wat hij wil, doe je eed gestand en verdedig je tot het uiterste, want ook op een been kan de strijder z'n man staan zolang hij wil strijden.

6. De vlag wordt opgerold
Hoe blij ben ik, hoe dankbaar, mijn vreugde kent geen grenzen. God zij gedankt. Tijdens het oprollen geven tamboers blijk van vreugde door hun roffelen.

Hoofdvendelier: Jelle Geerts
Vendelier 2: Gijs Rijken
Vendelier 3: Rick van Venrooij
Tamboer 1: Stan de Goey
Tamboer 2: Johnny Schoonus
Vaandrig: Henk Maas