Groep 8 Wegwijzer op bezoek

08-07-2021

Vrolijke optocht door Den Dungen 
Onder begeleiding van tromgeroffel en getooid met groen-rode vlaggen trok een vrolijke optocht met jongens en meisjes naar het gildehuis in Den Dungen. Gilde Sint Catharina had de groepen 8 van de basisscholen uitgenodigd voor het jaarlijkse bezoek en een schietwedstrijd.

Donderdag 8 juli liep het gildehuis vol met de jeugd van groep 8 van de Wegwijzer, maar liefst 33 kinderen onder de hoede van juffrouw Jessie. Het voelde geweldig, zeker omdat dit bezoek in het jaar 2020 niet door kon gaan. Dit jaar werd de groep opgehaald door gildebroeders Jelle Geerts en Johnny Schoonus. In het gildehuis aangekomen stond de groene en rode ranja klaar en was er cake met slagroom. Hoofdman en hoofdvendelier Jelle en tamboer Johnny vertelden aan de hand van enkele attributen het een en ander over het gilde. O.a. over het soort activiteiten die er beoefend kunnen worden: schieten met geweer, kruisboog, luchtbuks, laser of handboog, jeu de boule. Daarna kon de helft van de groep beginnen met de schietwedstrijd. Er werd met een luchtbuks geschoten op kartonnen kaarten. De andere helft van de groep had een minicompetitie met sjoelen, dobbelen, kegelen en jeu de boule. Er werd ook op gezond fruit getrakteerd. De tijd vloog voorbij, na de wissel werd er door de andere helft ook verdienstelijk geschoten. 

Uitleg over het gilde door Gildebroeder Johnny Schoonus (Links) en Gildebroeder Jelle Geerts (rechts)

Minicompetitie

Schietcompetitie


Nadat alle schietkaarten waren geteld kon de prijsuitreiking gestart worden. De derde plaats werd gedeeld door Teun Bruijsten en Noah van Giersbergen. Beiden kregen een bronzen medaille. De tweede plaats en de zilveren medaille was voor Nora Maas. De gouden medaille was voor Lynn van Leeuwen. Zij mag zich de schutterskoning van de Wegwijzer 2021 noemen. Er werd nog een medaille uitgereikt aan iemand die niet mee mocht deelnemen aan de prijzen, maar toch geweldig had geschoten: juffrouw Jessie! 

1e Plaats: Lynn van Leeuwen (2e van links)
2e Plaats: Nora Maas (1e van links)
3e Plaats: Teun Bruijsten (2e van rechts)
3e Plaats: Noah van Giersbergen (1e van rechts)

Extra medaille: juffrouw Jessie 

De tocht onder begeleiding van de gildebroeders terug naar school was heel vrolijk, voorzien van een ijsje en de kinderen hadden een refreintje bedacht op het tromgeroffel, dus het wandeltempo ging vanzelf! Het gilde vond het heerlijk om deze groep in het gildehuis te mogen ontvangen. De kinderen zijn altijd welkom om eens op het schieten te komen oefenen of een van de andere spelletje te doen, gewoon voor de gezelligheid, dit kan op de zondagochtend of op de dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.