Gilde Sint-Catharina Den Dungen  

Anno 1595

Burgerkoningschieten

De leden van het gilde Sint Catharina nodigen de inwoners van Den Dungen van harte uit voor het burgerkoningschieten op zondag 3 juli 2022. Het streven is een gezellige dag voor jong en oud en het na de coronatijd elkaar weer kunnen treffen.  

Waar: Paterstraat 65B Den Dungen
Wanneer: Zondag 3 Juli 2022
Tijd: 11:00-19:00 

Zowel contant als met PIN betalen is mogelijk

Burgerkoningschieten

 • Wanneer u mee wilt doen met het burgerkoningschieten is het prettig als u vooraf inschrijft. Digitaal inschrijven kan door op bovenstaande knop Inschrijven burgerkoningschieten te drukken. U ontvangt een bevestigingsmail.
 • In plaats van vooraf kunt u ook op zondag 3 juli op de locatie inschrijven vanaf 11.00 uur.
 • Aanvang van de wedstrijd is 12.00 uur.
 • De naam en het documentnummer van het ID-bewijs van de schutter moet door het gilde geregistreerd worden. Dit is verplicht vanuit de wet op wapens en munitie.
 • Deelname kan vanaf 16 jaar en ouder.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00. Dit kan op 3 juli aan de schrijftafel bij de schietboom worden betaald.
 • Bij het schieten wordt toezicht gehouden door de baancommandant. Deze is bevoegd publiek te laten verwijderen wanneer zij de veiligheid niet in acht nemen.
 • Het geweer wordt t.b.v. de veiligheid in een affuit geplaatst.
 • Het geweer wordt voor u door een gildebroeder geladen.
 • Er wordt op twee vogels geschoten. Uit deze twee groepen komen 10 schutters die de finale gaan schieten.
 • De winnaar van de finale, "de burgerkoning", krijgt eeuwige roem. Zijn of haar naam wordt in de houten "burgerkoningskroon" vereeuwigd. Deze houten kroon krijgt een prominente plek in de kantine van het gildehuis.

Mini-competitie jeugd van 10 tot en met 15 jaar

 • Aan de tafel bij de bonnenverkoop zijn de deelnemerskaarten verkrijgbaar voor de mini-competitie.
 • Deelname bedraagt € 2,00
 • De competitie bestaat uit zes onderdelen:
  - 6 schoten met de luchtbuks
  - 5 schoten met het lasergeweer
  - jeu de boule test
  - dobbelspel (2 pogingen)
  - sjoelen (30 stenen, geen bonus)
  - darten (3 x 3 pijlen op een gildedartbord)
 • De deelnemerskaarten kunnen bij de bonnenverkoop worden ingeleverd.
 • De prijsuitreiking vindt plaats om 17.00 uur

Voor de kleintjes
Er is een luchtkussen en spelmateriaal aanwezig voor de kleinsten.  

Tombola
Er zijn leuke prijzen in de tombola. Gedurende de hele dag op zondag 3 juli worden door onze gildebroeders enveloppen verkocht.

Deze kosten € 2,00 per envelop, bij het kopen van drie enveloppen bedraagt dit € 5,00.

In 2022 is gekozen voor KWF ter nagedachtenis aan onze hoofdman Cor van Ewijk, welke in december 2019 is overleden.

Horeca
Consumpties kunnen worden afgehaald bij de bar in de kantine of bij de buitenbar aan de achterzijde van het gildehuis.

Op alle consumptieprijzen is een kleine verhoging aangebracht ten bate van het KWF. Maar uiteindelijk zijn het nog aantrekkelijke en traditionele gildeprijzen.


- Bier, wijn, Radler € 2,00
- Cassis, cola, ice-tea, 7-up sinas, etc € 1,50

 • Koffie met een koek € 1,00
 • Ranja € 0,30
 • Broodje frikandel, hamburger, kaas of ham € 2,50

Hebt u nog vragen?
Zijn er vragen of mededelingen, mail ze naar gildedendungen@hotmail.com. De mails zullen per dag worden beantwoord. Bij voorbaat dank voor uw reacties.

Gilde Sint Catharina Den Dungen

Gilde Sint-Catharina Den Dungen beschikt sinds 2004 over een eigen accommodatie aan de Paterstraat 65b. Op het terrein zijn 3 schietbomen voor de kruisboog, een boom met 2 schietbakken voor geweer en 2 jeu de boule-banen. Binnen in het gebouw is een handboogbaan en een schietbaan voor luchtbuks en lasergeweer. Het Dungense gilde Sint Catharina bestaat al ruim 400 jaar. Het gilde heeft activiteiten voor de eigen leden, zoals het schieten met kruisboog of geweer en jeu de boule. Bij belangrijke gebeurtenissen en evenementen die in Den Dungen plaatsvinden geeft gilde Sint Catharina acte présence. Gekleed in de gildekostuums en omhangen met het traditionele gildezilver wordt dan onder trommelgeroffel de vendelgroet gebracht. Ook buiten Den Dungen is het gilde actief, deelname aan gildedagen van Kring Dommelgroep en Kring Maasland en aan diverse toernooien. 

Naast de traditionele gildeactiviteiten is er voor de jeugd van alles te doen. In en rond het gezellige gildehuis kan de jeugd zich uitstekend vermaken. De door de jeugd zelf georganiseerde winteravondcompetitie draait vanaf oktober tot half februari. Tijdens deze competitie wordt er fanatiek gestreden om de hoogste scores in schieten met het lasergeweer of luchtbuks, maar ook darten en sjoelen maken onderdeel uit van deze competitie.  

In 1595 werd het initiatief genomen om in de Dungense parochie een gilde of broederschap ter ere van Sint Catharina op te richten. Hiervoor stelden zij een reglement op, dat vervolgens de instemming kreeg van de deken van het kapittel van de Sint Jan en van Lamberts, vice-pastoor van Den Dungen. Op 22 november 1595 werd door bisschop Masius het reglement goedgekeurd en was het gilde van Sint Catharina in Den Dungen officieel een feit. Het gilde Sint-Catharina Den Dungen is geen militaristisch gilde, maar een gilde dat gericht is op de kerk, waar het gilde een eigen altaar onderhield en waar periodiek een H.Mis werd gelezen. 

En nu:

Jaarlijks, op de zaterdag voor de Dungense kermis, vindt het koningschieten met geweer plaats. In de maand mei  wordt het kampioenschieten met de kruisboog op de vogel gehouden. Omstreeks 25 november, de feestdag van Sint Catharina, de patrones van het gilde, wordt de jaarlijkse teerdag gehouden. Binnen de gemeente Sint-Michielsgestel wordt een gezamenlijke Gildedag gehouden voor de 4 gilden uit deze gemeente, de Gestelse Gildecrans. Gilde Sint Catharina maakt onderdeel uit van Kring Dommelgroep, bestaande uit 8 gilden uit de regio en van Kring Maasland, bestaande uit 44 gilden. Voor de eigen leden wordt een onderlinge competitie gehouden op kruisboog en geweer. Vanaf 1981 kunnen bij het gilde Sint Catharina ook vrouwen volwaardig lid van het gilde zijn. Ook externe verenigingen of families kunnen hier kennismaken met de traditionele gildeactiviteiten.

Het gilde Sint Catharina heeft het beheer van het kapelletje aan de Keerdijk op zich genomen en jaarlijks, in de meimaand trekt het gilde ter bedevaart naar het kapelletje aan de Keer.

Bestuur

Jelle Geerts

Hoofdman

06 23 16 30 10


Annie Maas

Dekenschrijver

06 15 34 08 79

Piet van der AA

Dekenrentmeester/

commandant

073 594 24 71

Ton Smits

Erehoofdman/Koning

Heinz Verlande

Deken

Johnny Schoonus

Deken

06 20 28 70 94

Stan de Goey

Deken

06 49 00 64 87

Contact

Bezoekadres:
Paterstraat 65B, Den Dungen
Correspondentieadres
Annie Maas
Woudseweg 5A
5275JH Den Dungen