Geopend: di 18:30-20:00, zo 10:30-13:00

Gilde Sint-Catharina Den Dungen  

Anno 1595

Wie worden de nieuwe winnaars van de Dungense Competitie?

Waar: Paterstraat 65B Den Dungen
Wanneer: woensdag 14 augustus, donderdag 15 augustus,
woensdag 21 augustus en donderdag 22 augustus
Tijd: 18:30-20:30
Prijs: € 12,50 p.p
Minimale leeftijd: 12 jaar

Meer info over de dungense competitie of inschrijven via onderstaande link

Gilde Sint Catharina Den Dungen

Gilde Sint-Catharina Den Dungen beschikt sinds 2015 over een eigen accommodatie aan de Paterstraat 65b. Op het terrein zijn 3 schietbomen voor de kruisboog, een boom met 2 schietbakken voor geweer en 2 jeu de boule-banen. Binnen in het gebouw is een handboogbaan en een schietbaan voor luchtbuks en lasergeweer. Het Dungense gilde Sint Catharina bestaat al ruim 400 jaar. Het gilde heeft activiteiten voor de eigen leden, zoals het schieten met kruisboog of geweer en jeu de boule. Bij belangrijke gebeurtenissen en evenementen die in Den Dungen plaatsvinden geeft gilde Sint Catharina acte présence. Gekleed in de gildekostuums en omhangen met het traditionele gildezilver wordt dan onder trommelgeroffel de vendelgroet gebracht. Ook buiten Den Dungen is het gilde actief, deelname aan gildedagen van Kring Dommelgroep en Kring Maasland en aan diverse toernooien. 

Naast de traditionele gildeactiviteiten is er voor de jeugd van alles te doen. In en rond het gezellige gildehuis kan de jeugd zich uitstekend vermaken. De door de jeugd zelf georganiseerde winteravondcompetitie draait vanaf oktober tot half februari. Tijdens deze competitie wordt er fanatiek gestreden om de hoogste scores in schieten met het lasergeweer of luchtbuks, maar ook darten en sjoelen maken onderdeel uit van deze competitie.  

In 1595 werd het initiatief genomen om in de Dungense parochie een gilde of broederschap ter ere van Sint Catharina op te richten. Hiervoor stelden zij een reglement op, dat vervolgens de instemming kreeg van de deken van het kapittel van de Sint Jan en van Lamberts, vice-pastoor van Den Dungen. Op 22 november 1595 werd door bisschop Masius het reglement goedgekeurd en was het gilde van Sint Catharina in Den Dungen officieel een feit. Het gilde Sint-Catharina Den Dungen is geen militaristisch gilde, maar een gilde dat gericht is op de kerk, waar het gilde een eigen altaar onderhield en waar periodiek een H.Mis werd gelezen. 

En nu:

Jaarlijks, op de zaterdag voor de Dungense kermis, vindt het koningschieten met geweer plaats. In de maand mei  wordt het kampioenschieten met de kruisboog op de vogel gehouden. Omstreeks 25 november, de feestdag van Sint Catharina, de patrones van het gilde, wordt de jaarlijkse teerdag gehouden. Binnen de gemeente Sint-Michielsgestel wordt een gezamenlijke Gildedag gehouden voor de 4 gilden uit deze gemeente, de Gestelse Gildecrans. Gilde Sint Catharina maakt onderdeel uit van Kring Dommelgroep, bestaande uit 8 gilden uit de regio en van Kring Maasland, bestaande uit 44 gilden. Voor de eigen leden wordt een onderlinge competitie gehouden op kruisboog en geweer. Vanaf 1981 kunnen bij het gilde Sint Catharina ook vrouwen volwaardig lid van het gilde zijn. Ook externe verenigingen of families kunnen hier kennismaken met de traditionele gildeactiviteiten.

Het gilde Sint Catharina heeft het beheer van het kapelletje aan de Keerdijk op zich genomen en jaarlijks, in de meimaand trekt het gilde ter bedevaart naar het kapelletje aan de Keer.

Bestuur

Stan de Goey

Deken/2e Dekenrentmeester/
Hoofdtamboer

06 49 00 64 87

Jelle Geerts

Hoofdman, hoofdvendelier

06 23 16 30 10


Piet van der AA

Deken/Commandant

073 594 24 71

Johnny Schoonus

Deken/2e Dekenschrijver, Koning

06 20 28 70 94

Annie Maas

Dekenschrijver/ Dekenrentmeester

06 15 34 08 79

Ton Smits

Erehoofdman

Contact

Bezoekadres:
Paterstraat 65B, Den Dungen
Correspondentieadres
Annie Maas
Woudseweg 5A
5275JH Den Dungen