Hemelvaart 2024

09-05-2024

Hemelvaart begon dit jaar met een heilige mis in Den Dungen. Na de dienst ging het gilde in optocht naar de kapel aan de keerdijk, hier werd het jubileum gevierd van het kapelleke dat dit jaar 75 jaar bestaat. De gildeheer sprak samen een gebed uit en zong met allen 2 liederen en weesgegroetjes. Vervolgens sprak de koning van het gilde Johnny Schoonus een wordt van dank uit naar de vroegere en huidige gildebroeders/gildezusters die direct of indirect hebben meegewerkt aan het onderhoud van het kapelleke. Traditioneel getrouw werd een vendelgroet gehouden en werd er afgesloten met een kopje koffie en een plakje cake. 

Na de koffie ging het gilde in optocht terug naar de kerk.