Overlijden Hoofdman Cor van Ewijk

05-12-2019

Cor van Ewijk, hoofdman van gilde Sint Catharina Den Dungen.
Geboren op 28 september 1948 in Den Dungen. Overleden op 5 december 2019 in Vinkel.

Cor is sinds 1964 gildebroeder bij het gilde. Het gilde leeft binnen zijn familie, de vader van Cor was 55 jaar lid, broer Frans is 57 jaar lid en de zoon Corne is heel jeugdig ongeveer 9 jaar lid geweest.

Een van zijn eerste klussen binnen het gilde, 55 jaar geleden, was dat hij als dekenknecht contributie bij de leden ophaalde, elke maand één gulden per lid.

Cor had diverse functies binnen het gilde; tamboer, hoofdvendelier, deken, zilverdrager, handboog-, kruisboog en geweerschutter, baancommandant, organisator van de onderlinge competitie. Diverse zilveren schilden werden door hem gewonnen, o.a. met vendelen, enkele malen was hij kampioen kruisboog.

Enkele jaren geleden werd Cor met zijn ziekte geconfronteerd. Velen hebben er een voorbeeld aan kunnen nemen op welke positieve wijze Cor hierm ee om wist te gaan. Het gilde is trots op welke wijze Cor van Ewijk zijn hoofdmanschap heeft vervuld, motiverend, stimulerend en vooral daadkrachtig. Donderdag 12 december 2019 is met gilde-eer afscheid genomen van hoofdman Cor van Ewijk. In hem verliest het gilde een zeer gewaardeerde gildebroeder op wie je altijd kon rekenen.